Rodzaje wad zgryzu


Wady zgryzu mają bardzo duży wpływ na estetykę uśmiechu, mogę powodować problemy z przeżuwaniem pokarmu lub niewyraźne mówienie. Przyczyny ich powstawania mogą być różne. Bardzo często mają podłoże dziedziczne i wrodzone, ale na ich powstanie mogą mieć także wpływ przebyte choroby czy tryb życia. Wady zgryzu mogą przybierać także różne postacie. Jakie? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

wady zgryzu

Rozpoznanie wady zgryzu

Rozpoznania wady zgryzu dokonuje się na podstawie dokładnej analizy przebiegu łuków zębowych, ustawienia i wielkości zębów, a także ich wzajemnej proporcji. Przeprowadzający badanie lekarz ortodonta wykrywa wszystkie ewentualne odchylenia od normy, wykonuje niezbędne badania (najczęściej pantomogram oraz wycisk szczęki), a następnie określa dokładny rodzaj oraz stopień zaawansowania wady zgryzu pacjenta. Wyróżnia się kilka podstawowych wad zgryzu.

Tyłozgryz

Pierwszym rodzajem wad zgryzu jest tyłozgryz, czyli cofnięcie żuchwy. Ta wada występuje wówczas, gdy dolny łuk zębowy jest cofnięty względem łuku górnego. W konsekwencji tego, dolna warga pacjenta jest nieco cofnięta i  nie stykają się ze sobą przednie zęby oraz siekacze.

Przodozgryz

Ta wada zgryzu jest odwrotnością poprzedniej. U pacjentów z przodozgryzem, dolny łuk zębowy jest wysunięty względem górnego. Przy zaciśnięciu szczęki, dolne zęby nachodzą na górne, wysunięta jest również dolna warga. Ta wada zgryzu jest dla pacjentów przede wszystkim dużym problemem natury estetycznej.

Zgryz otwarty

Zgryz otwarty powoduje powstawanie szczelin międzyzębowych. U pacjentów z tą  wadą zgryzu nie dochodzi do kontaktu pomiędzy dolnymi i górnymi zębami. Ta wada może występować zarówno w przednim (zgryz otwarty przedni), jak i w bocznym łuku zębowym (zgryz otwarty boczny). Pierwszemu przypadkowi, zwykle towarzyszy wada wymowy.

Zgryz krzyżowy

W przypadku zgryzu krzyżowego, dolne zęby pacjenta są bardziej wysunięte od zębów górnych. Ta wada może powodować przyspieszone ścieranie się zębów oraz ma negatywny wpływ na wygląd twarzy.

Każdą wadę zgryzu można wyleczyć

Jak zapewnia nasz rozmówca, lekarz ortodonta Ewa Hornik-Pietrzyk, która prowadzi Specjalistyczną Praktykę Stomatologiczną w Katowicach: Niezależnie od rodzaju wady zgryzu, wszystkie można skutecznie wyleczyć za pomocą leczenia ortodontycznego. Jest to jedyny skuteczny sposób poradzenia sobie z tym problemem. Leczenie polega na noszeniu przez pacjenta odpowiedniego typu aparatu ortodontycznego. Jest długotrwałe, ale pozwala osiągnąć doskonałe rezultaty.

śr. ocena 5 / głosów 2