Różnice między implantem zębowym a protezą


Dla wielu osób, które nigdy nie stały przed koniecznością uzupełnienia braków w uzębieniu, różnica między implantem a protezą jest prosta: implant jest mocowany na stałe, a proteza to tzw. sztuczna szczęka, którą można wyjmować. Takie rozróżnienie nie jest do końca słuszne. Implant zębowy jest substytutem korzenia zęba i może służyć do umocowania protezy, zarówno stałej jak i ruchomej.

Czym są protezy zębowe?

W protetyce wyróżnia się uzupełnienia ruchome i stałe. O tych pierwszych wspomnieliśmy już we wstępie; ruchome protezy można samodzielnie wyjmować z jamy ustnej, chociażby w celu wykonania zabiegów higienicznych. Wyjmowana proteza może być sposobem na odbudowę całego uzębienia lub mniejszych braków w łuku zębowym. Zaletą protez ruchomych są przystępne ceny; wadą – kłopotliwa pielęgnacja i niepełne przywrócenie funkcji aparatu żucia. Dla wielu pacjentów sama czynność wyjmowania „zębów” z ust jest krępująca i niekomfortowa, podobnie jak świadomość jej potencjalnego zaobserwowania przez inne osoby.

Jeżeli tylko jest to możliwe, w naszej praktyce zawsze zachęcamy pacjentów do wyboru stałej protezy. Jeśli z jakichś powodów w grę nie wchodzą implanty, lepsze od protezy ruchomej będą korony lub mosty. Przewaga tych ostatnich nad uzupełnieniami ruchomymi wynika ze zdecydowanie większej trwałości, bezpieczeństwa i wygody użytkowania. Nie bez znaczenia, zwłaszcza dla młodych pacjentów, jest bardzo dobry efekt estetyczny i sposób utrzymania higieny taki sam, jak w przypadku własnych zębów. Dobrze wykonana korona ceramiczna lub cyrkonowa jest nie do odróżnienia od naturalnych zębów – opowiada protetyk z kliniki stomatologicznej BoaDent Prestige w Katowicach. 

Czym są implanty zębowe?

Implanty pozwalają na stałą odbudowę braków zębowych w przypadku, gdy nie zachował się nawet korzeń naturalnego zęba (lub nie nadaje się on na podstawę dla korony protetycznej). Wykonanie implantu nie wymaga przy tym szlifowania zdrowych zębów w sąsiedztwie ubytku, jak ma to miejsce w przypadku mostów protetycznych. Implant zębowy jest wszczepem śródkostnym, który imituje naturalny korzeń zęba i stanowi podstawę do osadzenia korony lub innego uzupełnienia protetycznego. 

Wszczepienie implantu zębowego jest prostym zabiegiem chirurgicznym, wymaga nawiercenia otworu w kości szczęki lub żuchwy i umieszczenia w niej tytanowego wszczepu. W praktyce zabieg nie jest dla pacjenta bolesny – odbywa się w znieczuleniu miejscowym i w dobrym gabinecie, pod warunkiem solidnie zaplanowanego leczenia, trwa bardzo krótko. Po pełnym wygojeniu i zrośnięciu się z kością na implancie mocowana jest korona protetyczna. Odbudowa oparta na implancie może zastępować pojedynczy ząb lub być podstawą do wykonania mostu czy też protezy wyjmowanej.

Klasyczne uzupełnienia protetyczne zwykle są tańsze od wspartych na implantach ale na tym ich przewaga się kończy. Dlatego jeśli warunki w jamie ustnej pozwalają na wszczepienie implantu, warto wybrać właśnie tę opcję.

śr. ocena 0 / głosów 0