Rodzaje protez zębowych


Stosowanie protez zębowych jest koniecznym wyborem w przypadku powstania braków w uzębieniu. Brak nawet pojedynczego zęba może bowiem powodować wiele nieprzyjemnych konsekwencji. Zasadniczo wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje protez stomatologicznych: protezy ruchome oraz protezy stałe. Wybór odpowiedniego uzupełnienia zależy od naszego wyboru oraz ilości posiadania własnych zębów.

protezy zebowe

Negatywne skutki braków w uzębieniu

Skutki nieuzupełniania braków w uzębieniu przejawiają się na wielu płaszczyznach. Najmniej znaczącym, choć jednocześnie trudnym do zignorowania, problemem są te związane z estetyką uśmiechu. Braki w uzębieniu powodują widoczną zmianę wyglądu twarzy oraz mają negatywny wpływ na nasz uśmiech. Bardziej trapiącym rezultatem utraty naturalnych zębów są te związane z funkcjonalnością całego narządu żucia. Jak tłumaczy nasz rozmówca, stomatolog z gabinetu stomatologicznego Jardent w Ostródzie: Braki zębowe mają bardzo duży wpływ na funkcję żucia. W trakcie jedzenia możemy mieć kłopoty z rozdrabnianiem pokarmu i odczuwać ból. Jest to niezwykle nieprzyjemne i często powoduje konieczność zrezygnowania z jedzenia twardych pokarmów.

Inne kłopoty spowodowane brakami w uzębieniu polegają na zmianie kształtu szczęki i żuchwy. W wyniku utraty naturalnych zębów, dochodzi do przesuwanie się zębów sąsiadujących z powstałą luką. W wyniku tego procesu może także dochodzić do powstawania chorób przyzębia i dziąseł. Innym występującym skutkiem utraty zębów jest postępujący proces atrofii, tzn. zaniku kości. Tak duże konsekwencje sprawiają, że niezależnie od tego, czy utraciliśmy tylko jeden, czy więcej zębów, powstałe braki warto jest jak najszybciej uzupełnić.

Protezy zębowe ruchome

Pierwszym z rodzajów stosowanych protez zębowych są protezy ruchome. Wyróżnia się protezy częściowe oraz całkowite.

Protezy całkowite to przede wszystkim protezy akrylowe, które służą do uzupełnienia całych łuków zębowych. Protezy częściowe występują zaś w dwóch opcjach – szkieletowych i osiadających. Protezy szkieletowe są usadawiane na własnych zębach pacjenta lub na implantach zębowych, natomiast protezy osiadające opierają się tylko na błonie śluzowej.

Protezy zębowe stałe

Do tej grupy protez zębowych zalicza się wszystkie elementy, które są mocowane na stałe u pacjentów. Wśród nich znajdują się implanty zębowe, mosty protetyczne, a także wkłady koronowe,.

Najważniejszym rodzajem uzupełnień protetycznych są implanty. Najważniejszym, bo też najskuteczniejszym. Wszczepienie implanta gwarantuje bowiem nie tylko idealne estetyczne odtworzenie utraconego zęba naturalnego, ale powoduje również idealną odbudowę jego funkcjonalności. Wadą implantów jest zdecydowanie ich cena, która powoduje, że póki co stosuje się je głównie w celu odbudowy pojedynczych zębów lub jako punkt lub punkty osadzenia dla mostów protetycznych lub protez szkieletowych.

Drugim rodzajem protez stałych są mosty protetyczne. Mosty są stosowane w celu uzupełnienia większych luk w łuku zębowym. Zbudowane są z kilku koron protetycznych, które są osadzone na wspomnianych wcześniej implantach lub na naturalnych zębach pacjenta.

Ostatnim rodzajem protez stałych są wkłady koronowe, które mają jednak nieco inne zastosowanie. Za ich pomocą nie uzupełnia się bowiem braków całych zębów, a jedynie ich korony. Innymi słowy, wkłady koronowe stosowane są wtedy, kiedy ząb jest tak zniszczony, że nie ma możliwości jego naprawy przy użyciu zwykłej plomby.

śr. ocena 4.7 / głosów 6