Na czym polega komputerowe badanie wzroku?


Komputerowe badanie wzroku przy użyciu autorefraktometru z marszu weszło do niemal każdego większego salonu optycznego. Czy jednak uzyskane za jego pomocą wyniki określające ostrość widzenia u pacjenta, mogą być podstawą do dobrania odpowiedniej mocy szkieł lub soczewek korekcyjnych?

komputerowe badanie wzroku

Na czym polega badanie?

Jak już żeśmy wspomnieli, komputerowe badanie wzroku wykonuje się za pomocą refraktometru automatycznego (tzw. autorefraktometru). Urządzenie to umożliwia w bardzo łatwy i szybki sposób (badanie trwa zaledwie kilka sekund i jest całkowicie bezinwazyjne) dokładne określenie ostrości widzenia pacjenta. Dokonuje tego na podstawie pomiarów krzywizny rogówki oraz soczewki oka. Badanie polega na patrzeniu przez pacjenta w wyświetlany w urządzeniu mały, oddalono przedmiot. W trakcie badania w oko pacjenta urządzenie wpuszcza, całkowicie nieszkodliwą wiązkę promieni podczerwieni, dzięki której autorefraktometr może dokonać wszystkich potrzebnych do dokonania analizy danych. W praktyce oznacza to, że bada jaka musi być zbieżność wnikającej do siatkówki oka wiązki światła, by pokazał się na niej ostry i wyraźny sygnał.  Po wykonaniu analizy odbijających się od oczu refleksów, urządzenie pokazuje wartość refrakcji.

Określenie mocy soczewek korekcyjnych

Teoretycznie uzyskane w taki sposób wyniki powinny być wystarczające do określenia optymalnej mocy szkieł korekcyjnych dla pacjenta. Niestety tak nie jest. Nie bez przyczyny, lepsze salony optyczne nie ograniczają się do oferowania swoim klientom jedynie komputerowego badania wzroku.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, okulista z salonu optycznego Pan Hilary w Łodzi: Problemem tej metody jest fakt, że jest to badanie czysto przedmiotowe i nie wymaga od pacjenta czynnego udziału. W praktyce oznacza to, że takie badanie nie umożliwia weryfikacji mocy dobranych szkieł i nie pozwala określić, jak pacjent by się czuł na co dzień, korzystając z dobranych w ten sposób okularów. Komputerowe badanie wzroku jest jedynie badaniem pomocniczym i jako takie powinno być częścią kompleksowego badania wzroku, ale nie jego jedynym elementem. Autorefraktometr pozwala bowiem w łatwy sposób mniej więcej określić wadę refrakcji, osi cylindra czy astygmatyzmu, jednak uzyskane dane powinny być jeszcze uściślone przy użyciu innych metod.

śr. ocena 5 / głosów 4