Metody odbudowy uzębienia


W celu dobrania odpowiedniej metody odbudowy uzębienia, lekarz dentysta powinien najpierw wykonać zdjęcie RTG lub cały pantomogram. Metody na odbudowę pojedynczych zębów różnią się od metod, jakimi odbudowuje się całe ćwiartki, uzupełnia rozległe braki uzębienia w łuku. Poszczególne metody wymagają różnych materiałów, zabiegów innego rodzaju, a uzyskany efekt może być tymczasowy lub trwały. W gabinecie lekarz doradzi, w jaki sposób odbudować nasze zęby  w najbardziej korzystny sposób.

odbudowa uzebienia

Mosty na zębach naturalnych

O „moście” na naturalnym uzębieniu lekarz dentysta może zdecydować, gdy zęby podtrzymujące (filarowe) będą zdrowe, bez ubytków lub dobrze przeleczone i prawidłowo ukształtowane. Most to swego rodzaju „blok” kilku koron połączonych ze sobą – zęby zdrowe łączy się z materiałem odbudowanym tak, by zastępował i wyglądał jak ząb naturalny w miejscach braków uzębienia. Mosty można utworzyć np. na wkręconych wcześniej implantach, do których lekarz, wraz z pacjentem, dobierają odpowiedni wkład oraz materiał imitujący koronę – do wyboru mamy korony metalowe, ceramiczne, korony akrylowe i metalowe licowane porcelaną popularnie zwane „licówkami”. Zęby rozchwiane otoczone uzębieniem osadzonym prawidłowo można niekiedy również połączyć mostem.

Implanty

Jeśli zdecydujemy się na implanty, musimy pamiętać o tym, że tego rodzaju odbudowa wymaga więcej czasu. Wszczepiony implant najbardziej naturalnie imituje uzębienie: śrubowy wkręt zrasta się z kością wyrostka zębodołowego, a pacjent ma uczucie „odzyskania swojaka”. Przy pomocy implantu odbudujemy dowolny rodzaj braku uzębienia a dzięki naturalnej budowie nowego zęba nie odczujemy różnicy w codziennym funkcjonowaniu narządu żucia.

Protezy ruchome

W przypadku bezzębia całkowitego, jednostronnego lub w przypadku braku kilku zębów (zwłaszcza funkcjonalnych np. trzonowców) stosujemy protezy ruchome. Pierwszym etapem będzie pobranie wycisku, stworzenie protezy i oddanie jej pacjentowi do „próbnego użytku”. Tego rodzaju protezę zdejmujemy, dokładnie oczyszczamy i przechowujemy w odpowiednich warunkach – najlepiej w suchym, przewiewnym pudełeczku, które zaproponuje nam lekarz dentysta. Walczymy tu z mitem o konieczności przetrzymywania protezy w szklance z wodą – taka forma „dbałości” przyczynia się do powstawania na jej powierzchni groźnych bakterii i grzybicy. Gdy proteza wykonana jest prawidłowo nigdy nie uwiera i nie powoduje nadżerek. Protezę ruchomą wymienia się średnio co 5-6 lat. Lekarz zainteresowany dobrym samopoczuciem pacjenta na pewno dostosuje ją tak, by spełniała nasze oczekiwania.

Protezy ruchome dzielimy najprościej na akrylowe i szkieletowe. Akrylowa posiada tę zaletę, że można przy jej pomocy odbudować częściowe braki uzębienia, ale również całkowity brak. Proteza szkieletowa to rozwiązanie raczej dla odbudowy części zębów w łuku. Z racji braku kontaktu protezy szkieletowej z błoną śluzową jest ona bardziej wygodna – lekka metalowa konstrukcja posiada klamerki i oparcie, stabilnie utrzymuje się w jamie ustnej. Protezę klamrową można również wykonać na implantach, koronach protetycznych, w niektórych przypadkach na moście. Proteza akrylowa pokrywa podniebienie częściowo, lub całościowo – wybór odpowiedniego rozwiązania zależy od tego, które z nich będzie wygodniejsze dla konkretnego pacjenta, oraz od decyzji lekarza – dokładnie w tej kolejności. Protezę należy wykonać w gabinecie, który zajmuje się protetyką np. DENTAL MED. Pacjent musi poczuć się komfortowo: lekarz-dentysta zdobywa jego zaufanie przez indywidualne podejście do potrzeb i oczekiwań a wykwalifikowany personel pomaga w doborze najlepszych metod utrzymania  higieny jamy ustnej. Wszystko w myśl zasady, że „lepiej zapobiegać, niż leczyć”.

śr. ocena 5.7 / głosów 7