Kiedy zleca się badania psychotechniczne?


Badania psychotechniczne oceniają sprawność psychiczną oraz zdolność do wykonywania pracy związanej z obsługą maszyn i pojazdów. Wykonanie takich badań jest konieczne przy wykonywaniu niektórych zawodów. Mogą być również zlecone dla niezawodowych kierowców, którzy uczestniczyli np. w wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Sprawdź, co warto wiedzieć o nich wiedzieć!

Pacjent u lekarza

Czym są badania psychotechniczne?

Są to badania psychologiczne, które mają na celu ocenę zdolność danej osoby do wykonywania zadań zawodowych, najczęściej związanych z obsługą maszyn, prowadzeniem pojazdów lub pracą w specyficznym środowisku, np. pod ziemią. W ich trakcie bada się przede wszystkim osobowość, sprawność intelektualną, koncentrację, spostrzegawczość oraz szybkość podejmowania decyzji.

Do grup zawodowych, które muszą przechodzić badania psychotechniczne, zaliczają się m.in.:

  • egzaminatorzy oraz instruktorzy szkoły jazdy;
  • kierowcy zawodowi (np. taksówkarze i kurierzy);
  • górnicy;
  • operatorzy maszyn;
  • motorniczy;
  • osoby wykonujący pracę na wysokości;
  • sędziowie;
  • detektywi;
  • pracownicy agencji ochrony.

Na badania psychotechniczne kieruje pracodawca lub lekarz medycyny pracy, a ich koszt pokrywa zakład pracy. Trwa ono od 30 minut do półtorej godziny, składa się z kilku etapów (wywiad psychologiczny, testy pisemne, testy aparaturowe) i jest przeprowadzane przez odpowiednio przeszkolonego psychologa w specjalistycznym ośrodku, np. w Centrum Medycyny Pracy Hipokrates z Tychów. Warto także pamiętać, że badania te należy regularnie odnawiać, w zależności od wieku i wykonywanego zawodu, co 1-5 lat.

Badania psychotechniczne po wykroczeniach i wypadkach

Warto jednak pamiętać, że testom psychologiczne nie dotyczą wyłącznie kierowców zawodowych. Na badania psychotechniczne może także skierować policja, starosta lub prezydent miasta. Testom muszą poddać się m.in. kierowcy, którzy prowadzili samochód pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, zebrali co najmniej 24 punkty karne, a także uczestniczyli w wypadku, w którym osoba została ranna lub poniosła śmierć. W takiej sytuacji badanie przeprowadzone jest na koszt osoby badanej. Bez pozytywnego wyniku badania psychotechnicznego nie ma możliwości ponownego przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy. Należy także pamiętać, że w przypadku skierowania na badania przez policję, prezydenta lub starostę, wykonać je możemy wyłącznie w uprawnionych przez marszałka województwa pracowniach psychologicznych.

śr. ocena 0 / głosów 0